MAPA

SCHÉMA AREÁLU PRIEMYSELNÉHO CENTRA PREŠOV

Do areálu je prístup dvomi vchodmi priamo z Budovateľskej ulice.

Hlavná vrátnica, prechod cez objekt F, je určená pre vstup osôb a vjazd áut do celkovej výšky 3,4 m.

Pre vjazd áut väčších rozmerov a kamiónov je určená nákladná vrátnica na južnej strane areálu pri objekte Q.

 

 

 
Popis jednotlivých stavieb (označenie podľa schémy):

 

 • Objekt A

Dvojpodlažná budova s celkovou využiteľnou plochou na prenájom  5600 m2. Na poschodí budovy sú umiestnené najmä kancelárske priestory. Vo východnom trakte budovy sú umiestnené kancelárie, priestory pre ľahkú  výrobu a skladovanie. Na prízemí sú umiestnené kancelárske a skladovacie priestory. V suteréne sú priestory využiteľné pre skladovanie a sociálne účely. K všetkým priestorom je prístup dvomi vchodmi zo západnej a severnej strany.Pre prepravu nákladov je prístup z nakladacej rampy nákladným výťahom o nosnosti 2000 kg.

Poschodie je prepojené s poschodím v objekte I.

 


 

 • Objekt B

V tomto trakte budovy sú priestory vhodné pre výrobu a skladovanie v celkovej výmere 1 450 m2.


 

 • Objekt C

Ide o jednopodlažný objekt.  Centrálna hala  o výmere 4 320 m2 tvorí s prepojenými priľahlými halami spolu využiteľnú plochu 5 429 m2určenú na výrobné a skladovacie účely. Výška využiteľného priestoru je 5,6 až 8 m. V centrálnej hale sú vstavané dvojpodlažné priestory pre sociálne a hygienické účely a kancelárie. Objekt má dva nákladné vstupy, na východnej a západnej strane, čo je vhodné najmä z hľadiska logistiky materiálových a tovarových tokov. Pre vstup osôb je samostatný vchod zo západnej strany. Objekt je plynofikovaný a má samostatné meranie spotreby energií. Vykurovanie priestorov je zabezpečené plynovými infražiaričmi. Na východnej strane sú súčasťou objektu priestory s možnosťou využitia aj na ťažšiu výrobu alebo skladovanie o výmere 1 059 m2. Vstup do týchto priestorov je možný samostatnými vchodmi.

 

 


 

 • Objekt E

Ide o jednopodlažnú samostatne stojacu budovu o výmere 64 m2 vhodnú na kancelárske účely. Budova má samostatné kúrenie na plyn a samostatné meranie energií.


 

 • Objekt F

Na poschodí tejto dvojpodlažnej budovy sa nachádzajú priestory pre kancelárske účely. Kancelárie rôznej výmery vytvárajú možností ich vhodnej kombinácie a účelového zoskupenia. Celková výmera kancelárskych priestorov je 511 m2. V severnej časti sú umiestnené ambulancie dentálnej kliniky a miestnosti laborantov. Prízemie budovy tvorí kuchyňa s príslušenstvom a priestranná jedáleň..

 


 

 • Objekt I

Na poschodí sú umiestnené priestory využiteľné na kancelárske účely, pre umiestnenie ľahkej výroby a tiež ako skladovacie priestory. Prístup na poschodie budovy je z poschodia objektu A. Prízemie o výmere 917 m2je po celej svojej dĺžke prístupné z nakladacej rampy. Tieto priestory je možné využiť ako výrobné priestory pre rôzne druhy prevádzok a činností a tiež ako skladovacie priestory.


 

 • Objekt J

V dvojposchodovej budove sú priestory využiteľné najmä na kancelárske ale aj iné účely. Jednotlivé podlažia sú samostatne uzatvárateľné. Majú samostatné hygienické zariadenia a meranie elektrickej energie a vody. Využiteľná plocha jednotlivých podlaží je cca 170 až 220 m2.


 

 • Objekt L

Dvojpodlažná budova vhodná najmä na umiestnenie výroby alebo prevádzkovanie opravárenskej činnosti. V objekte je inštalovaný osobný výťah.Využiteľná výška miestností na prízemí budovy je . Výmera podlažia je 470 m2.


 

 • Objekt O

V tomto trakte budovy sú priestory vhodné pre výrobu a skladovanie. Celá časť po dĺžke je prístupná z nakladacej rampy, ku ktorej je prístup aj kamiónovou dopravou. Dobrý prístup vytvára vhodné priestory pre skladovanie, dovoz a distribúciu tovaru. S priamym prístupom z nakladacej rampy sú priestory o výmere 1 500 m2. Z nakladacej rampy je prístup aj k priestorom, umiestneným vo vnútornej časti budovy, medzi traktom B a O vo výmere cca 1 500 m2, kde sa nachádzajú priestory využiteľné  najmä pre výrobné účely. Zároveň je prístup k výťahu zabezpečujúcemu dopravu tovaru do suterénu a na poschodie objektu A a I.


 

 • Objekt P

Osem plechom ohraničených skladov, každý o výmere cca 70 m2, je určených najmä na skladovanie materiálov a tovaru. Dobrý prístup asfaltovou cestou, dvere väčších rozmerov do priestoru a ich výška, umožňujú skladovať aj nadrozmerné predmety. Prenajímajú sa jednotlivo. Zároveň tvoria vhodný doplnok k prenajatým kancelárskym a výrobným priestorom. 


 

 • Objekt S

 Samostatne stojací jednopodlažný objekt určený najmä na skladovacie účely a opravárenskú činnosť. Výmera 94 m2.


 

 • Objekt T

Ide o prístrešky využiteľné na nenáročné skladovanie a odkladanie materiálu a surovín. Výmera spolu 252 m2.


 

 • Objekt U

Päť podlažný objekt je určený na výrobné účely. Jednotlivé podlažia o výmere cca 1 495m2 predstavujú halu o výmere 1 395 m2 s priľahlými miestnosťami, ktoré je možné účelovo využiť na kancelárske a iné účely. Každé podlažie má samostatné plynové kúrenie, meranie energií a je vybavené sociálnym a hygienickým zariadením. Priestory sú po celkovej rekonštrukcií. Majú obnovené zateplenie, vnútorné obloženie a plastové okná. Na východnej a západnej strane budovy sú umiestnené osobné a nákladné výťahy a prístupové schodiská. Vykladanie a nakladanie tovaru na prízemí je chránené plechovým prístreškom. Objekt je prístupný aj pre kamiónovú dopravu.

 


 

 • Objekty Z, Y

 Priestory sú členené na miestností o výmere 6, resp. 12 m2. Sú určené na skladovanie menej objemových predmetov. K objektu je dobrý prístup asfaltovou cestou.


 

 • Objekt X

Zateplený plechový sklad o výmere 164 m2je určený najmä pre skladovanie tovaru väčších rozmerov ale aj na nenáročnú výrobnú činnosť. K objektu je dobrý prístup asfaltovou cestou aj pre kamiónovú dopravu.


 

 • Objekt W

Murovaný objekt je možné využiť na rôzne účely, napr. kancelárske a skladovacie. Spojením s objektom X a voľným vybetónovaným priestorom okolo neho, sa vytvára priestor vhodný na skladovanie a predaj rôznych druhov  tovarov a materiálov. Objekt má samostatné hygienické zariadenie. Výmera objektu je 42 m2.